седя си тук, давейки се във водка, пушейки поредната цигара в опит да те забравя… но как бих могла, след като продължаваш да ме преследваш дори и в сънищата ми…

theengima-slc:

Fresh and swollen. New pine tree tattoo I gave myself.
161
9
45
"Other girls want to be rainbows and I want to be a fire you can’t put out"
126
286